KAM-ON - natural stone

Prírodný kameň

štandard trvalej estetickej hodnoty